Teknisk afdeling

Teknisk afdeling har ansvar for udendørs vedligeholdelse af bygninger og grønne områder.
Endvidere sørger afdelingen for, at alle faciliteter i Fællescentret fungerer.
Teknisk afdeling sørger for rengøring af alle rum i Fællescentret samt tilsyn med svømmehallen.

Teknisk afdeling ved Erik Rasmussen kan kontaktes, såfremt der er spørgsmål af teknisk art på
telefon 23 92 68 22 eller på e-mail
teknisk-afd@live.dk