Bæredygtighed

Lundevangen ønsker at arbejde for bæredygtighed.
Det gør vi på forskellig vis.

Genbrug fra ejer til ejer:
Storskraldsrummet ved Svanemøllevej-indgangen fungerer også som genbrugsrum. Du kan stille mindre genstande og møbler her, som andre kan tage, hvis de kan bruge dem. Hårde hvidevarer og tøj er imidlertid sjældent egnet til genbrug, og ejerne anmodes venligst om at aflevere dem på genbrugsstationerne i nærheden.
De nærmeste i Københavns Kommune finder du her:

Affaldssortering:
Vi sorterer vores affald: Hver husholdning har ansvaret for at sortere i grønt affald, pap, papir, glas, plastik og metal. Plastik- og metalcontainerne står i containerrummet ved Svanemøllevej-indgangen sammen med særlige containere til elektronik og farligt affald.

El-ladestandere:
Der er etableret 8 p-pladser med elladestandere. Ved henvendelse i Receptionen kan man blive skrevet op på venteliste. Der er også et enkelt ad hoc lademulighed ved hovedindgangen

Biodiversitet:
Lundevangens haver er nøje planlagt af havearkitekterne Morten Klint og Knud Lund-Sørensen tilbage i 1978. Hvis man kigger godt efter, kan man for eksempel se at vi har rosenhaver, en rhododendronhave, og flere staudehaver. Beplantningen blev nøje planlagt ved byggeriet, og du finder den originale beplantningsplan på en tegning i selskabslokalet. Noget af beplantningen er selvfølgelig blevet udskiftet i årenes løb, og nogle ændringer er foretaget. (F.eks. er der fjernet et større antal bøgeplanter for at give plads til nyetablerede parkeringspladser.)

De mange forskellige planter (kig efter de små skilte, der stadig sidder ved de oprindelige træer og buske for eksempel ved de forskellige sorter af blåregn) er stadig med til at understøtte biodiversiteten.

Endelig sørger de ejere, som har adgang til en nyttehave, for, at de med blomster, urter og afgrøder (der dog IKKE er til fælles brug) bidrager til biodiversiteten.

Du er også meget velkommen til at bidrage i din egen private have og i altankasserne.

Haveudvalget arrangerer fællesdage, hvor vi sammen bl.a. nyplanter sommerblomster og lægger ”brugte” løg fra påskeliljer mv. i jorden igen til stor glæde næste forår.