Bestyrelsen

Formand 
Flemming Lillesø

Næstformand 
Fritz Schønau Jørgensen

Medlemmer

Birgitte Moore

Else Askøe

Frede Nielsen

Suppleanter

Hans Martinsen

 

Al henvendelse til bestyrelsen foregår via Receptionen:

lundevangen@live.dk