Bestyrelsen  

 
 Medlemmer
Navn
Adresse
Telf. nr.
E-mail
  Formand
 Karen Thomsen
Tuborgvej 17.1.4
  Andre 
  medlemmer
 
 
 
  næstformand
 Elisabeth Klok
 
Tuborgvej 17.s.15
 Birgitte Moore
Tuborgvej 15.1.6
 
 Flemming Lillesø
Tuborgvej 19.s.9
23 29 45 09
 
 
 Fritz Schønau
 Jørgensen
Tuborgvej 23.1.7
24 62 75 02
 
  Suppleanter
 
 
 
 
 Ole Huusfelt
 
Tuborgvej 21.s.11 22 59 24 07
 Frede Nielsen Tuborgvej 17.s.12
24 66 48 83
 
 
 


 

Lundevangen, Tuborgvej 11, 2900 Hellerup. Tlf. 3962 8130, E-mail: lundevangen@live.dk